Skip navigation

Zadanie 18

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Gigabajt (GB) to jednostka pojemności dużych pamięci masowych równa:

Answers

1 GB = 1000 MB = 1000 • 1000 kB = 1000 • 1000 • 1000 B.

1 GB = 1024 MB = 1024 • 1024 kB = 1024 • 1024 • 1024 B.

1 GB = 1024 MB = 1000 • 1024 kB = 1000 • 1024 • 1024 B.

1 GB = 1024 MB = 1000 • 1024 kB = 1000 • 1000 • 1024 B.

Opinia zwrotna