Skip navigation

Zadanie 2

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Które z wymienionych poniżej urządzeń może być urządzeniem wejścia i wyjścia?

Answers

Drukarka.

Skaner.

Monitor.

Klawiatura.

Opinia zwrotna