Skip navigation

Zadanie 9

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

W jaki sposób powinno się zamknąć program, który przestał reagować na działanie użytkownika?

Answers

Nie podejmować żadnych działań, poczekać aż system operacyjny rozwiąże powstały problem.

Za pomocą skrótu klawiszowego Shift + Ctrl + Esc wywołać Menedżer zadań, na zakładce Aplikacje zaznaczyć program i kliknąć przycisk Zakończ zadanie.

Odłączyć komputer od zasilania np. poprzez wyjęcie przewodu z kontaktu.

Ponownie uruchomić aplikację, która przestała reagować na działanie użytkownika.

Opinia zwrotna