Skip navigation

Zadanie 33

Zadanie 33

Odczytaj ilość wolnego miejsca na dysku C.

Zrzut ekranu umieść w wierszu Zadanie 33 pliku Zadania.docx.