Skip navigation

Zadanie 6

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Oprogramowaniem (ang. software) nie jest:

Answers

System operacyjny.

Sterowniki kart graficznych i sieciowych.

BIOS (ang. Basic Input/Output System –- podstawowy system wejścia-wyjścia).

Pliki baz danych.

Opinia zwrotna