Skip navigation

Zadanie 12

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Do kompresji i dekompresji plików można użyć programów:

Answers

WinZip, MS Word, Paint.

WinRar, Gimp, Eksplorator Windows.

WinRAR, WinZip, 7-Zip.

7-Zip, CAD, UPS.

Opinia zwrotna