Skip navigation

Zadanie 41

Zadanie 41

W oknie Właściwości pliku Adresy.xlsx odczytaj jego rozmiar i położenie.