Skip navigation

Zadanie 34

Zadanie 34

Otwórz folder Moduł_B1 znajdujący się na pulpicie.

Sortuj pliki dla kolumny Rozmiar - malejąco.

Zrzut ekranu umieść w wierszu Zadanie 34 pliku Zadania.docx.