Skip navigation

Zadanie 45

Zadanie 45

Otwórz plik Sienkiewicz.docx znajdujący się w folderze Moduł_B1.

W nagłówku dokumentu umieść tekst: Egzamin ECDL.