Skip navigation

Zadanie 43

Zadanie 43

Zmień nazwę pliku z1.jpg znajdującego się w folderze Moduł_B1/Zdjęcia na Samolot.jpg.