Skip navigation

Zadanie 32

Zadanie 32

Odszukaj nazwę systemu operacyjnego, numer jego wersji oraz ilość zainstalowanej pamięci RAM komputera.

Zrzut ekranu umieść w wierszu Zadanie 32 w pliku Zadania.docx.

 

Wskazówka:

Ekran "sfotografujesz" w komputerze stacjonarnym naciskając klawisz Print Screen. Aktywne okno przechwycisz kombinacją klawiszy Lewy Alt + Print Screen.

W laptopie należy odpowiednio używać skrótów klawiszowych Fn + Print Screen oraz Fn + Lewy Alt + Print Screen.

Skopiowany ekran wstawisz w dokumencie np. skrótem klawiszowym Ctrl + V.