Skip navigation

Zadanie 10

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Aby zmienić ustawienia systemu operacyjnego Windows należy skorzystać z okna:

Answers

Programy domyślne.

Panelu sterowania.

Urządzenia i drukarki.

Eksploratora Windows.

Opinia zwrotna