Skip navigation

Zadanie 25

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Połączenia między urządzeniami sieciowymi zrealizowane bez użycia przewodów nie zapewni technologia:

Answers

Wi-Fi.

WiMAX.

Łączność poprzez satelitę.

WLAN.

Opinia zwrotna