Skip navigation

Zadanie 40

Zadanie 40

Wszystkie pliki folderu Moduł_B1 z rozszerzeniem .docx spakuj (skompresuj) do pliku Dokumenty.zip.

 

Wskazówka:

Trzymając wciśnięty klawisz Shift, klikając nazwę pliku na początku i końcu wybranego obszaru, zaznaczysz listę plików.

Trzymając wciśnięty klawisz Ctrl i klikając nazwy plików zaznaczysz pliki wybiórczo.