Skip navigation

Zadanie 44

Zadanie 44

Pokaż liczbę plików i folderów znajdujących się w folderze Moduł_B1.

 

Wskazówka:

Skrót klawiszowy Ctrl + A zaznacza wszystkie obiekty.