Skip navigation

Zadanie 17

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Aby usunąć zbędną aplikację zainstalowaną w komputerze należy:

Answers

Korzystając z programu Eksplorator Windows usnąć folder i wszystkie pliki zbędnego programu.

Usunąć z pulpitu skrót do programu.

Uruchomić edytor rejestru systemu Windows i usunąć wszystkie wpisy zbędnego programu.

Rozwinąć Panel sterowania, Programy i funkcje, odszukać zbędny program i usunąć go.

Opinia zwrotna