Skip navigation

Zadanie 28

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

Internet Service Provider - ISP to:

Answers

Dostawca oferujący usługę dostępu do sieci Internet.

Serwisant zajmujący się konserwacją sieci komputerowych.

Serwisant zajmujący się naprawą sieci komputerowych.

Serwisant zajmujący się naprawą komputerów mających problem z dostępem do sieci Internet.

Opinia zwrotna