Skip navigation

Zadanie 46

Zadanie 46

Pierwszy akapit pliku Sienkiewicz.docx przenieś na koniec dokumentu (na drugą stronę).