Skip navigation

Zadanie 37

Zadanie 37

Z folderu Moduł_B1 usuń folder Pliki wraz z całą zawartością.