Skip navigation

Zadanie 4

Wskaż prawidłową odpowiedź:

Pytanie

RAM (ang. Random Access Memory) to pamięć komputerowa:

Answers

O dostępie swobodnym, czyli tylko do odczytu.

O dostępie swobodnym, czyli tylko do zapisu.

O dostępie swobodnym, czyli do odczytu i zapisu.

To nie jest rodzaj pamięci, tylko typ interfejsu.

Opinia zwrotna