Skip navigation

ECDL/ICDL A1

Moduł A1 - ECDL/ICDL Zaawansowane przetwarzanie tekstów

Aby zaliczyć ten moduł Kandydat musi posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu:

  • Pracy z dużymi dokumentami (głównymi i podrzędnymi), tworzenia przypisów dolnych,  końcowych oraz podpisów.
  • Tworzenia spisu treści, ilustracji, tabel, odnośników i odsyłaczy.
  • Wykorzystywania szablonów, formularzy oraz makropoleceń.
  • Tworzenia i wykorzystywania zaawansowanych funkcji korespondencji seryjnej.
  • Zabezpieczania dokumentów, umieszczania znaków wodnych, sekcji nagłówka i stopkami.

Pytania są zgodne z:

ECDL/ICDL Zaawansowane przetwarzanie tekstów

Moduł A1

Sylabus, wersja 2.0

Plik ten dostępny jest na witrynie ECDL lub bez pośrednictwa witryny ECDL.

Każdy test egzaminacyjny zawiera 20 zadań, za które można łącznie otrzymać 100 punktów.

Końcowy wynik egzaminu oparty jest na ocenie wykonanych zadań. Aby zaliczyć test, zdający musi uzyskać 75 punktów na 100 możliwych (75%).

W celu pogłębienia wiedzy w przykładowym zestawie umieszczono 40 zadań, czyli 2 razy więcej niż na prawdziwym egzaminie.

Utwórz na Pulpicie folder o nazwie Dysk_roboczy. Pobierz spakowany plik Pliki robocze.zip i rozpakuj go w folderze Dysk_roboczy.

Jeżeli nie będziesz znał(a) odpowiedzi naciśnij przycisk Pokaż.