Skip navigation

Zadanie 5

Zadanie 5

W pliku stadion.doc

dodaj zakładkę Podsumuj do tytułu Podsumowanie na stronie 4 dokumentu.

Usuń zakładkę sytuacja.

Dla słowa Podsumowanie, znajdującego się na drugiej dokumentu stronie wstaw odsyłacz do zakładki Podsumuj.

[5 pkt.]