Skip navigation

Zadanie 27

Zadanie 27

Otwórz dokument Lista.doc.

Zmień listę wielopoziomową zmieniając numerację 2.2.2.3 na 2.2.2.1.

Zapisz zmiany, zamknij dokument Lista.doc.

[5 pkt.]