Skip navigation

Zadanie 16

Zadanie 16

W pliku stadion.doc

utwórz makro o nazwie Marginesy (dołączone tylko do dokumentu stadion.doc), zmieniające lewy i prawy margines w dokumencie na 2.8 cm.

Zastosuj makro do całego dokumentu.

[5 pkt.]