Skip navigation

Zadanie 39

Zadanie 39

Na końcu dokumentu głównego piractwo.doc

w akapicie: Informacje zaczerpnięto z kilku źródeł, m.in. z witryny policji dla słów witryny policji wstaw pole fill-in z monitem pola: Wpisz witrynę internetową.

Pole zawierać będzie tekst: www.policja.pl.

[5 pkt.]