Skip navigation

Zadanie 14

Zadanie 14

W pliku stadion.doc

komórki tabeli Planowane przychody w pierwszym roku (na stronie 5) tylko w pierwszym wierszu mają margines górny i dolny równy 0,3 cm.

[5 pkt.]