Skip navigation

Zadanie 1

Zadanie 1

Otwórz plik stadion.doc.

Użyj narzędzia śledzenia zmian. Zaakceptuj zmiany, które zostały wprowadzone w tym dokumencie.

Na trzeciej stronie dokumentu, w numerowance rozdziału 2. ZALECENIA,

w punkcie a) zmień słowo Kompleksowa na Nieznaczna,

punkcie b) usuń słowo nowego.

[5 pkt.]