Skip navigation

Zadanie 23

Zadanie 23

W pliku plany.doc

przed trzecim akapitem zaczynającego sie słowami: Piłka nożna jest cały czas ... ustaw podział sekcji na następnej stronie.

Dla strony 2 ustaw lewy i prawy margines na 4 cm, orientacja strony pozioma, interlinia 2,22.

[5 pkt.]