Skip navigation

Zadanie 20

Zadanie 20

Porównaj dokument stare plany.doc z dokumentem plany.doc.

Nowy dokument zapisz jako wynik porównania.doc (docx).

[5 pkt.]