Skip navigation

Zadanie 13

Zadanie 13

W pliku stadion.doc

tabela Planowane przychody w pierwszym roku (na stronie 5) powinna mieć zaznaczoną opcję dzielenia wierszy między stronami.

Tylko pierwszy wiersz jest wierszem nagłówkowym, powtórzonym na każdej stronie.      

[5 pkt.]