Skip navigation

Zadanie 25

Zadanie 25

W pliku plany.doc

tylko na pierwszej stronie, w nagłówku dokumentu wpisz swoje imię.

[5 pkt.]