Skip navigation

Zadanie 12

Zadanie 12

W pliku stadion.doc

dla tabeli Planowane przychody w pierwszym roku (na stronie 5) zastosuj styl Jasna lista (lub jakiekolwiek inny).

W pierwszej kolumnie tabeli zastąp tekst 1 kwartał, 2 kwartał, itd, numerowanką w stylu I sezon, II sezon, itd.

[5 pkt.]