Skip navigation

Zadanie 3

Zadanie 3

W pliku stadion.doc

usuń komentarz dołączony do zwrotu Przewodniczący Miejskiej R.R. na stronie 1.

Dołącz komentarz do nazwiska Przewodniczącego Jarosława Małego: Sprawdź pisownię nazwiska.

[5 pkt.]