Skip navigation

Zadanie 18

Zadanie 18

W pliku stadion.doc

na stronie 4 akapit pod rozdziałem 3. OBECNA SYTUACJA podziel na 3 kolumny nierównej szerokości, z widoczną linią pomiędzy kolumnami.

Odstępy między kolumnami ustaw na 0,75cm.

Tekst w drugiej kolumnie rozpocznie się od słów: Lublin jawi się jako ....., w trzeciej kolumnie: Obecnie w Lublinie ....

[5 pkt.]