Skip navigation

Zadanie 35

Zadanie 35

Otwórz dokument piractwo.doc.

Usuń odsyłacz słowa Piractwa znajdującego się w tytule dokumentu.

W tytule dla słowa komputerowego zmień łącze na www.ecdl.com.pl.

[5 pkt.]