Skip navigation

Zadanie 4

Zadanie 4

W pliku stadion.doc

upewnij się, że ostatni akapit tekstu na stronie 2 rozpoczynający się od słów Władze miejskie ... jest tak sformatowany, że ostatnia linia tego akapitu nigdy nie znajdzie się sama na początku następnej strony.

Wprowadź obramowanie o grubości 1 pkt. dookoła tekstu w tym akapicie.

[5 pkt.]