Skip navigation

Zadanie 8

Zadanie 8

W pliku stadion.doc

wyśrodkuj tytuł Budżet budowy nowego stadionu - plan w pierwszym wierszu tabeli w Załączniku A na stronie 5, tak aby komórka z tytułem obejmowała całą szerokość tabeli.

Zmień kwotę w polu Koszt projektu w tabeli z 150000 na 705000, a następnie zaktualizuj wartość w polu Łącznie.

[5 pkt.]