Skip navigation

Zadanie 28

Zadanie 28

Otwórz plik o nazwie rozwoj.doc używając hasła stadion (pisanego małymi literami).

Usuń hasło chroniące przed otworzeniem pliku, a następnie dodaj hasło murawa zabezpieczające plik przed zmianami.

Zapisz zmiany i zamknij plik rozwoj.doc.

[5 pkt.]