Skip navigation

Zadanie 29

Zadanie 29

Otwórz plik propozycja.doc.

Użyj tego pliku jako dokumentu głównego korespondencji seryjnej, a pliku adresy.doc jako źródła danych.

Scal źródło danych z dokumentem głównym korespondencji seryjnej, wybierając z listy tylko te osoby, które w polu Tytuł mają wpis Pan.

Przed nazwą miejscowości Wyszków niech pojawi się kod pocztowy 07-200.

Zapisz scalony dokument pod nazwą Wysyłka.doc. Zamykając pliki zapisz wprowadzone zmiany.

Zapisz zmiany i zamknij pliki adresy.doc i propozycja.doc.

[5 pkt.]