Skip navigation

Zadanie 30

Zadanie 30

Otwórz plik o nazwie ankieta.docx (jeżeli pracujesz z MS Office 2007 lub nowszym) lub ankieta.doc.

Wstaw Listę rozwijaną formularza zawierającą trzy wartości Tak, Nie, Proszę o informacje do komórki po prawej stronie tekstu Zamierzam wziąć udział w spotkaniu.

Zablokuj możliwość usunięcia formantu.

[5 pkt.]