Skip navigation

Zadanie 37

Zadanie 37

W dokumencie piractwo.doc

dla słów Ładowanie, Fałszerstwo, Piractwo internetowe wprowadź oznaczenie indeksu.

Dla słów Nadużycie licencji wprowadź oznaczenie indeksu dla hasła głównego Piractwo internetowe.

Na końcu dokumentu umieść indeks haseł w formacie klasycznym, numery wyrównane do prawej, w układzie jednokolumnowym.

[5 pkt.]