Skip navigation

Zadanie 31

Zadanie 31

W dokumencie ankieta.docx (lub ankieta.doc)

po prawej stronie tekstu Proszę dodać moje dane do listy wysyłkowej popraw pole listy rozwijanej formularza Kod pocztowy.

Usuń pola Imię oraz Nazwisko.

Zapisz zmiany i zamknij plik ankieta.docx (lub ankieta.doc).

[5 pkt.]