Skip navigation

Zadanie 24

Zadanie 24

W pliku plany.doc

dla obrazka w górnej części pliku utwórz hiperłącze do strony: http://www.ecdl.com.pl.

[5 pkt.]