Skip navigation

Zadanie 26

Zadanie 26

W pliku plany.doc

na końcu dokumentu wklej niesformatowany dokument tekstowy stadion.txt.

Zapisz zmiany, zamknij dokument plany.doc.

[5 pkt.]