Skip navigation

Zadanie 19

Zadanie 19

W pliku stadion.doc

sformatuj obraz piłki umieszczony na stronie 3 dokumentu tak, żeby tekst przylegał tylko dookoła lewej strony obrazu (żeby to osiągnąć nie przemieszczaj obrazka).

Odległość obrazu od tekstu z lewej strony ustaw na 0,2 cm.

Zapisz zmiany, zamknij plik  stadion.doc.

[5 pkt.]