Skip navigation

Zadanie 33

Zadanie 33

W pliku prognoza.doc

w tekście Zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w liście do p. Leśniaka znajdującym się w przypisie dolnym dokumentu zamień nazwisko Leśniak na Maliniak.

Dodaj przypis Wszyscy sponsorzy otrzymali komplet dokumentów w ostatnim zdaniu listu.

Zmień format numeracji przypisów dolnych na cyfry rzymskie.

[5 pkt.]