Skip navigation

Zadanie 15

Zadanie 15

W pliku stadion.doc

utwórz wykres kolumnowy grupowany z efektem 3 W dla tabeli Planowane przychody w pierwszym roku, używając danych tylko z pierwszych dwóch kolumn.

Sformatuj wykres tak, aby ponad kolejnymi kolumnami były wyświetlane odpowiednie wartości.

Umieść legendę na dole wykresu.

[5 pkt.]