Skip navigation

Zadanie 38

Zadanie 38

Na końcu dokumentu piractwo.doc

wstaw plik plany.doc jako dokument podrzędny.

Zmień poziom Czy są różne rodzaje Piractwa komputerowego (tytuł na stronie pierwszej) na Poziom 2.

[5 pkt.]