Skip navigation

Zadanie 7

Zadanie 7

W pliku stadion.doc

dodaj podpis Rysunek A. Budynek stadionu poniżej rysunku stadionu na stronie 4 w taki sposób, aby podpisy pod każdym następnym rysunkiem w tekście zachowały odpowiedni sposób numeracji (tzn. aby kolejne rysunki miały podpisy Rysunek B, Rysunek C itd.).

[5 pkt.]