Skip navigation

Zadanie 2

Zadanie 2

W pliku stadion.doc

zastosuj efekty cienia i kapitalików do tytułu Nowy stadion w Lublinie na górze strony 1.

Na ostatniej stronie dokumentu konwertuj tabelę Sprzedaż biletów na tekst, dane rozdzielone znakiem tabulatora.

[5 pkt.]